Ile powinien kosztować prezent na komunię 2015?

Ile powinien kosztować prezent na komunię w 2015 roku?
Chrzestni i najbliższa rodzina:

Według badania przeprowadzonego przez serwis Ceneo w 2015 roku, najliczniejsza grupa ankietowanych wskazywała, że najodpowiedniejszym prezentem dla dziecka od chrzestnych i bliskiej rodziny jest ten o wartości 201-500 zł, odpowiedziało tak 42% osób. Drugim przedziałem w kolejności okazało się 501-1000 zł, taką odpowiedź udzieliło 30% badanych. Następnie 13 % ankietowanych uznało za wystarczającą kwotę w przedziale 101-200 zł. 7% odpowiedziało, że najodpowiedniejszy będzie prezent mieszczący się między 1001 a 2000 zł. 5% wskazało kwotę do 100 zł, a najmniej liczna grupa ankietowanych, czyli 3% uznała, że prezent na komunię od najbliższych powinien kosztować powyżej 2001 zł.

Dalsza rodzina:

W tym samym badaniu, ale tym razem dotyczącym prezentów komunijnych od dalszej rodziny, najliczniejsza grupa badanych podawała, że najodpowiedniejszym prezentem będzie ten o wartości 101-200 zł, wskazało tak 43% ankietowanych. Kolejnymi najchętniej podawanymi przedziałami okazały się ex aequo 201-500 zł oraz do 100zł, takich odpowiedzi udzieliło po 25% uczestników badania. Następnie 3 % badanych odpowiedziało, że najodpowiedniejszy będzie prezent w granicach 501-1000 zł, a najmniej liczna grupa, czyli 3% uznała, że prezent na komunię od dalszej rodziny i znajomych powinien kosztować powyżej 1001 zł.