Ile powinien kosztować prezent na komunię 2016?

Ile powinien kosztować prezent na komunię w 2016 roku?
Chrzestni i najbliższa rodzina:

W badaniu serwisu Ceneo na temat wydatków związanych z prezentami komunijnymi w 2016 roku, największa część badanych wskazywała, że najlepszym prezentem dla dziecka na komunię od bliskiej rodziny i rodziców chrzestnych jest ten o wartości 201-500 zł, podało tak 38% osób. Następną najczęstszą odpowiedzią w kolejności było 501-1000 zł, takiej odpowiedzi udzieliło 35% badanych (w 2015 roku było to 30%). Kolejnym podawanym przedziałem było 1001-2000 zł, uznało tak 10% badanych (wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu z 2015 rokiem). 9% osób stwierdziło, że najlepszy będzie podarunek mieszczący się między 101 a 200 zł (spadek o 4 pkt. proc względem 2015 r.). Tak jak w poprzednim roku, tylko 5% biorących udział w badaniu wskazało kwotę do 100 zł. Również tak jak przed rokiem najmniej liczna grupa, czyli 3% stwierdziła, że prezent na komunię od chrzestnych i najbliższej rodziny powinien być droższy niż 2001 zł.

Dalsza rodzina:

To samo badanie z 2016 roku, ale dotyczące prezentów na komunię od znajomych i dalszej rodziny pokazało, że, najliczniejsze grupy ankietowanych czyli po 38% wskazały ex aequo przedziały 101-200 zł ( porównaniu z 2015 rokiem spadek o 5 pkt. proc.) oraz 201-500 zł (względem 2015 r. wzrost aż o 13 pkt. proc.). Kolejnym najczęściej wskazywanym przedziałem był ten do 100 zł (spadek o 7 pkt. proc. rok do roku). Bez zmian względem 2015 roku, czyli 3 % ankietoanych odpowiedziało, że prezent powinien kosztować w granicach 501-1000 zł, a najmniej liczna grupa, czyli 2% stwierdziła, że prezent na komunię od znajomych oraz dalszej rodziny powinien kosztować powyżej 1001 zł (spadek o 1 pkt. proc.  porównaniu z 2015 rokiem).

Zobacz też: Jakie prezenty na komunię 2016?